Travel Compositor
Sector: Turisme


En Travel Compositor ens dediquem a comercialitzar programari desenvolupat en exclusiva per nosaltres mateixos. I alhora som un operador de viatges que possibilités a tots els proveïdors que siguin usuaris del nostre programari, convertir-se en operadors digitals del seu propi producte. Un model de negoci inexistent fins avui, que ve a trencar normes amb eines web mai conegudes. Travel Compositor compta amb un equip de professionals que equilibra l'àmplia experiència en la gestió i el maneig de les ultimes fronteres a les que la tecnologia ens aquesta penitiendo arribar. En Travel Compositor creiem en la teoria de compartir els descobriments i per tant distribuïm el que creem.

En Travel Compositor nos dedicamos a comercializar software desarrollado en exclusiva por nosotros mismos. Y a la vez somos un Operador de viajes que posibilitara a todos los proveedores que sean usuarios de nuestro software, convertirse en operadores digitales de su propio producto. Un modelo de negocio inexistente hasta hoy, que viene a romper normas con herramientas web nunca conocidas. Travel Compositor cuenta con un equipo de profesionales que equilibra la amplia experiencia en la gestion y el manejo de las ultimas fronteras a las que la tecnologia nos esta penitiendo llegar. En Travel Compositor creemos en la teoría de compartir los descubrimientos y por tanto distribuimos lo que creamos.


Web : http://travelcompositor.com/
E-mail : info@travelcompositor.com
Telèfon : 609136658
Direcció : Edifici 18-A, Planta 1, Local 1-2