Proigneo Consulting
Sector: Medi ambient i energia


Proigneo Consulting proporciona serveis externs d'R + D + I i consultoria d'alt valor afegit a empreses i institucions públiques, per al desenvolupament de projectes d'investigació i enginyeria de gran complexitat tècnica, que abordin els camps de l'energia (mercats energètics, optimització de sistemes , ...) i els sistemes Smart (SmartBuildings / Homes, SmartMetering, SmartGrids, SmartMobility i les SmartCities). En els quals es requereixi l'ús: de tècniques d'Intel·ligència Computacional, de l'enginyeria de Control, de la Simulació Numèrica de Sistemes Tèrmics i Elèctrics; o del disseny electrònic de dispositius específics.

Proigneo Consulting proporciona servicios externos de I+D+i y consultoría de alto valor añadido a empresas e instituciones públicas, para el desarrollo de proyectos de investigación e ingeniería de gran complejidad técnica, que aborden los campos de la energía (mercados energéticos, optimización de sistemas, …) y los sistemas Smart (SmartBuildings/Homes, SmartMetering, SmartGrids, SmartMobility y las SmartCities). En los cuales se requiera del uso: de técnicas de Inteligencia Computacional, de la ingeniería de Control, de la Simulación Numérica de Sistemas Térmicos y Eléctricos; o del diseño electrónico de dispositivos específicos.


Web : http://www.proigneo.com
E-mail : info@proigneo.com
Telèfon : ----
Direcció : Edifici 17, Planta 1, Local 1