UBRAIN
Sector: Consultoria i assessorament


uBrain és un tractament clínic realitzat mitjançant Neurofeedback que en combinació amb altres teràpies o metodologies, ajuda als nostres clients a assolir el seu màxim potencial neuronal i personal.
Mitjançant el Neurofeedback, els ajudem a entrenar, regular, i millorar el seu cervell, i mitjançant el coaching a maximitzar el seu desenvolupament personal, aconseguint resultats altament efectius, i millorant la qualitat de vida dels nostres clients

uBrain es un tratamiento clínico realizado mediante Neurofeedback que en combinación con otras terapias o metodologías, ayuda a nuestros clientes a alcanzar su máximo potencial neuronal y personal.
Mediante el Neurofeedback, les ayudamos a entrenar, regular, y mejorar su cerebro, y mediante el coaching a maximizar su desarrollo personal, consiguiendo resultados altamente efectivos, y mejorando la calidad de vida de nuestros clientes


Web : http://www.ubrainclinic.es/
E-mail : acovas@ubrain.es
Telèfon : 634550000
Direcció : Edifici 17, Planta 1, Local 1