LAST MINUTE VILLAS
Sector: Turisme


El nostre projecte pretén optimitzar la ràtio de lloguer d'habitatges vacacionals

Nuestro proyecto pretende optimizar el ratio de alquiler de viviendas vacacionales


E-mail : lgalana@gmail.com
Telèfon : 616449100
Direcció : Edifici 17, Planta 1, Local 1