Smart Sea
Sector: Nàutica


SmartSea Technologies és una companyia recent, i no obstant això plena d'energia i experiència, tant des del punt de vista nàutic com tecnològic. El projecte actual sorgeix de l'addició a l'equip de SmartPort (responsable de la primera aplicació per a ports esportius) del projecte BlooSee (una base de dades global de recursos nàutics), i tota l'experiència tecnològica que això comporta.

SmartSea Technologies es una compañía reciente, y sin embargo llena de energía y experiencia, tanto desde el punto de vista náutico como tecnológico. El proyecto actual surge de la adición al equipo de SmartPort (responsable de la primera aplicación para puertos deportivos) del proyecto BlooSee (una base de datos global de recursos náuticos), y toda la experiencia tecnológica que ello conlleva.


E-mail : laia@smartsea.io
Telèfon : 93 551 14 50
Direcció : Edifici 17, Planta 1, Local 1