Pedal Mallorca
Sector: Turisme


Plataforma on line que connecta els cicloturistes amb les destinacions cicloturístiques a nivell global. Una web "cycling smart destinations" que ofereix: serveis ordenats d'aquestes destinacions, consultes i comparacions fàcils abans i durant el viatge (també mitjançant una app), i valoració, puntuació i comentaris durant i després del viatge. Crea una comunitat de cicloturistes i un nou canal per a les destinacions i agents turístics per arribar a aquest nínxol creixent de turistes. ​


E-mail : gabriel@mallorcasportsmedia.com
Telèfon : 678841294
Direcció : Edifici 17, Planta 1, Local 1