Alimentómica
Sector: Biotecnologia


Alimentómica és una empresa de nova creació que centra la seva activitat en la investigació i desenvolupament de nous components, tecnologies o pràctiques innovadores que permetin millorar l'alimentació i la salut de les persones. Ens interessen especialment els avenços en la prevenció de l'obesitat i les seves patologies associades a partir de la millora de l'alimentació infantil.
Alimentómica es forma a partir d'un grup humà de 12 professionals i més de 30 col·laboradors, amb formació i experiència en disciplines que van des de la biotecnologia i nutrigenòmica a la gestió de projectes i direcció de negocis.

Alimentómica es una empresa de nueva creación que centra su actividad en la investigación y desarrollo de nuevos componentes, tecnologías o prácticas innovadoras que permitan mejorar la alimentación y la salud de las personas. Nos interesan especialmente los avances en la prevención de la obesidad y sus patologías asociadas a partir de la mejora de la alimentación infantil.
Alimentómica se forma en base a un grupo humano de 12 profesionales y más de 30 colaboradores, con formación y experiencia en disciplinas que van desde la biotecnología y nutrigenómica a la gestión de proyectos y dirección de negocios.


Web : www.alimentomica.com
E-mail : info@alimentomica.com
Telèfon : 871956935
Fax : 871956935
Direcció : Edifici 17, Planta 2, Local 3