Arrendart
Sector: TIC / Software


ARREND/ART és una startup que es presenta com a Marketplace d'Arrendament d'Obres d'Art Originals, de forma segura, fàcil i confidencial. Emprem les TIC tant per donar a conèixer el negoci, per facilitar la visualització del producte final amb Realitat Virtual Augmentada, com a motor de reserva i contractació dels serveis, així com per analitzar i proporcionar informació de dades els propis proveïdors i col.laboradors. Arrendart neixem com a mediadors entre els diferents agents d'art, emprant una nova fòrmula amb opció d’arrendament temporal, que va dirigit tant a grans corporacions, empreses, i persones jurídiques, fidelitzant clients amb contractes curts (events específics) o per llarg termini (mesos o temporades ). Donem visibilitat i rentabilitat el Patrimoni existent, aplicant un tracte professional tant amb els proveïdors, col.leccionista i artistes subjecte a les BP; com amb els clients usuaris. Oferim també el servei de catalogació, valoració i autentificació certificada de les obres. Treballem de forma complementària els canals tradicionals de distribució de l'art. Els nostres serveis són confidencials, segurs i professionals.


Web : www.arrendart.com
E-mail : info@arrendart.com
Telèfon : 676081517
Direcció : Edifici CentreBit Menorca, Planta 2, Local 1