E-DRIVE
Sector: Nàutica


Disseny i projecte de patentabilitat d'un dispositiu de propulsió nàutica elèctric per embarcacions de planeig d'entre 5 i 8 metres d'eslora.


E-mail : carlos.garcia.petrus@gmail.com
Telèfon : 630838057
Direcció : Edifici CentreBit Menorca, Planta 2, Local 1