Plaved Survey
Sector: Turisme


Plaved Survey pretén ser una plataforma de comunicació per streaming de vídeo i àudio en temps real, orientada a realitzar inspeccions i intervencions professionals a distància. Degut a la pandèmia de la COVID-19, i a la globalització les empreses, companyies asseguradores, i treballadors han hagut de canviar el seu ritme de negoci. Plaved Survey neix seguint el model del "teleperitatge", però amb la intenció de brindar una solució integral per agilitzar els processos d'inspecció i assitència remota. Això permet a les persones estar connectades amb els seus clients, de forma immediata, contribuïnt al medi ambient (reduïnt l'emprenta de CO2 dels usuaris) i també reduïnt les despeses associades a l'activitat econòmica de cada un dels usuaris. El nostre model de negoci es basa en la subscripció per plans (Good, Better and Best) podent arribar així a clients B2C però també a B2B oferint la solució a gabinets més grans amb varis usuaris associats. Hi ha més informació a https://plaved.com


Web : https://plaved.com
E-mail : carles@plaved.com
Telèfon : 682353219
Direcció : Edifici 17, Planta 1, Local 1