Iki Health
Sector: TIC / Software


Desenvolupament d un Saas de diagnostic precoç , monitorització i gamificació per a pacients amb dolor crónic. Creació d 'una eina dirigida a profesionales mèdics que millora la eficiencia en l ´atención mèdica i ahora millora el tractament del dolor crónic musculoesqueletic. Aplicació de IA per oferir un diagnostic precoç gràcies a un abre de decisió inteligent i aplicar una capa de gamificació per millorar l adherencia al tractament,


Web : https://www.iki.health
E-mail : drapatriciapuiggros@gmail.com
Telèfon : 627930353
Direcció : Edifici 17, Planta 1, Local 1