SecDeploy
Sector: TIC / Software


Les empreses utilitzen Wordpress com a gestor de contingut, però solen desplegar-lo utilitzant solucions de hosting tradicionals no preparades al pics de demanda ni orientades a la seguretat. Podent afectar seguretat i reputació de l'organització. El nostre producte desplega wordpress al núvol amb èmfasi en la seguretat i la disponibilitat.Utilitzem les eines proporcionades pel núvol per dividir Wordpress per components i desplegar-los de manera segura cadascun per separat. Configurem llindars de càrrega per incrementar/reduir els serveis desplegats assegurant una disponibilitat al 100% del site(autoescalable). Producte “clau en mà” el client no necesita recursos interns per administrar ni tenir coneixements tècnics. Pagant només pel que consumeix amb un mínim mensual. Equip de: Desenvolupador d'aplicacions i especialista en seguretat d'aplicacions, Especialista en Cloud enfocat a implementacions de cloud segures, Project manager en seguretat enfocat a startups


Web : secdeploy.com
Telèfon : 603449609
Direcció : Edifici CentreBit Menorca, Planta 2, Local 1