Kira Future Music +ART
Sector: Audiovisual


Kira Future Music te lóbjetiu de desenvolupar, promoure, comunicar, formar i divulgar la cultura relacionada amb la música digital i la creació de projectes audio-visuals. To basat en la nostra própia tecnologia de creació y producció musical realitzada, tant amb el nostre sistema digial propi, i enllaçat ammb el nostre segon sistem germà basarr en IA. Amdos sistemes estan totalmente integrats, allotjats al nigul de dade, per poder ser accedits desde qualsevol lloc del món. Aquesta combinació de sistemes digitals proveu de heines de treball per a productors musicals i/o audiovisuals de tot el món. Donant el servei de creació de imatges úniques NFT, creades en base a parametres trets de diferents variables incluides les musicals, però també el moviment de les persones, la velocitat i colors i la ubicació dels usuaris identificats per la seva IP. Amb totes aquestes dades la nostra api de AI ofereix i crea de forma autònoma propostes personalitzades per als usuaris.


E-mail : booking@kirafuture.art
Telèfon : 602372977
Direcció : Edifici 17, Planta 0, Local A-1