ACCIÓ FORMATIVA GRATUÏTA
CURS D'EINES WEB 2.0 APLICADES A LA GESTIÓ I COMERCIALITZACIÓ D'EMPRESES

S'ensenyarà a gestionar la visibilitat i la reputació online d'una empresa o establiment turístic, així com a saber desenvolupar campanyes de màrqueting i gestionar la imatge de marca de l'establiment en les comunitats virtuals i plataformes socials més adequades per a cada cas.

A més, s'ensenyarà a gestionar projectes en xarxa de forma remota i coodinada entre diferents parts, subcontractacions o diferents departaments d'una mateixa empresa; incorporar la gestió del coneixement intern i extern en l'organització i el concepte d'innovació oberta per a la millora de la competitivitat.

El nombre màxim d'alumnes és de 15.

El curs consta de 200 hores de formació presencial en horari de matins de 10 a 14h més 50 hores de teleformació que es repartiran en 3 unitats formatives.

Data límit d'inscripció: 02.01.2018

Data Inici: 15.01.2018

Data Fi: 26.03.2018

Aquesta formació està finançada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social com a especialitat formativa transversal.

El curs és gratuït per a aquells alumnes inscrits en el registre de demanda d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Per a més informació pot trucar al 971784940

NOTA: Per a realitzar correctament la inscripció ha de completar totes les dades del formulari

1. Tenir el títol de graduat en ESO o estar pendent d'aprovar dues assignatures que no siguin llengua castellana o catalana ni matemàtiques.

2. Estar en possessió d'un Certificat Professional de nivell 2.

3. Estar en possessió d'un Certificat Professional de nivell 1 de la mateixa família professional.

 

Complir amb els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà:

4. Graduat en educació secndaria obligatòria

5. Títol de tènic auxiliar / Títol de tènic

6. Haver superat el segon curs del batxillerat unificat polivalent (BUP)

7. Haver superat el segon curs del del primer clicle experimental de reforma de l'ensenyament mitjà (REM)

8. Haver superat la enseñnza d'Arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o, el segon de comuns experimental.

9. Haver superat la prova d'accés regulada per l'Administració educativa.

10. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o 45 anys.

11. Superar les proves de valoració de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació.

1. Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

2. UIB - Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP)

3. Cambra de Comerç de Mallorca

4. Palma Activa

5. Fundació Bit

6. Altres

Si No
D'acord amb la normativa Vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informam que els tats que figuren en AQUEST formulari s'incorporaran a un fitxer Responsabilitat de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern dels Illes Balears. Teniu Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i OPOSICIÓ per a AIXÒ us podeu adreçar per Escrit al Servei d'Ocupació dels Illes Balears (SOIB), Carrer Gremi Teixidors, 38, 07009, Palma.