Aviso legal

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posem en el seu coneixement que la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, Fundacio Bit, tractarà mitjançant fitxer informatitzat les dades facilitades per vostè amb la finalitat de dur a terme les funcions que té encomanades en els seus estatuts. En qualsevol moment vostè podrà exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a la seu de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia situada en Ctra. Valldemossa km. 7,4. Edifici Empresarial Son Espanyol 07121 Palma de Mallorca (Spain)